Raard
 
De Buorren 5   
 verkocht!!!!!!!!!!!


    
 
        
 
   
 
Ferwert   
 
zeedijk 17
 
169.000 euro k.k.

verkocht
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

verkocht


   
    
 
   verkocht!
   

 

 
 
    
 
 
Verkocht !


  
Verkocht!!

Ee

Dokkum Wylster

Dokkum cohenstraat

Kollumerzwaag Wijbren Jorritsmastrjitte

Foudgum Piet paaltjesweg

Wanswerd

Nes achterweg

Dokkum Woudhorne

Ternaard worp van Peijmastraat

Zwaagwesteinde

Oentsjerk  de kamp 33
 
Oosternijkerk Nijbuorren
 
Dokkum Mr Jp  Miedemastraat
 
Giekerk Waling Dijkstrasrjitte 55                                                      
 
Dokkum: Keppelstraat 16    verhuurd. 
   
Dokkum: Houtmune 12                                                                  
 
Damwoude :Haleweg 33                                                        
 
EE: Achterweg 31                                                                       
Raard: de buorren 12     
 
Dokkum:Taling7               
 
Dokkum: E S van Burmaniastrjitte 14      
   
Dokkum vergulde klok  
 
Dokkum: Cromhout
 
Dokkum:Fazant
 
Dokkum: Markt
 
Dokkum: Vergulde klok
 
Dokkum: Ijsvogel
 
Dokkum: Wykel
 
Dokkum :Koerierster
 
Dokkum: Vergulde klok
 
 
Dokkum: van Reenenstr
 
Dokkum: Reidmosk
 
Dokkum: Houtmune
 
Dokkum: Rietgans
 
Ternaard: Tsjerkestrjitte 7   
 
Damwoude: Mevr.Schiffstraat 4  
 
Metslawier: De Snikke 21      
 
Moddergat : Zeeweg   
    
Metslawier: Skulestrjitte
 
Anjum Pfeifferbuorren
 
Aalzum: mockamawei
 
Wierum: Thomas Jellessrtjitte
 
 
Metslawier:Roptawei
 
Oosternijkerk: De Buorren
 
Ternaard:Worp vn Peijmastraat
 
Lioessens: Dijksterwei
 
Veenwouden:Buitenveld
 
Anjum:De Loanen
 
Raard:De Buorren
 
 
Paesens: De Donger
 
Damwoude:Hoofdweg                                           
 
Metslawier: Skûlestrjitte