Nieuws


lenen in 2013 - zondag 3 april 2011

Door de vele negatieve signalen en het ontbreken van objectieve informatie, lijken veel potentiële kopers af te haken en te kiezen voor een huurwoning. Per saldo valt toch een aantal ontwikkelingen positief uit in 2013, vooral als gevolg van de gedaalde hypotheekrente, stelt Woningmarktcijfers.nl.

"Ondanks verschillende aanpassingen aan de leenquote kunnen kopers met lagere inkomens nog bijna net zo veel hypotheek krijgen als in 2009”, zegt Woningmarktcijfers.nl. Bij de hogere inkomens daalt de leencapaciteit wel iets sterker. "Wanneer echter rekening wordt gehouden met iets hogere inkomens ten opzichte van 2009, kan in veel gevallen meer worden gefinancierd dan in 2009. Door de prijsdaling, de verlaging van de overdrachtsbelasting en een lagere hypotheekrente zijn vrijwel alle kopers in staat een kwalitatief betere woning te kopen.”

MAANDLASTEN LAGER DAN IN 2009

Als de hypotheeklasten van een koper uit 2009 worden vergeleken met die van een koper in 2013 ontstaat het volgende beeld. De koper van 2009 kocht een woning van 230.000 euro incl. overdrachtsbelasting met een spaar/aflossingsvrije hypotheek in de verhouding van 60/40%, tegen een hypotheekrente 5,5%, 10 jaar vast. De koper van 2013 koopt dezelfde woning voor  200.000 euro incl. overdrachtsbelasting met een annuïteitenhypotheek tegen 4,5%, eveneens 10 jaar vast. Een doorrekening van beide hypotheken laat een voordeel voor de koper in 2013 zien van ruim 1.000 euro, dit ondanks het feit dat via annuïteit moet worden afgelost. Ook de komende 15 jaar is deze koper nog voordeliger uit. Voor hogere inkomens kan een afwijkend beeld ontstaan als de plannen om het aftrektarief na 2014 geleidelijk te verlagen doorgaan.

Wmarktcijferstabel 

HUREN GAAN EXTRA OMHOOG

"Door de onzekere situatie kiezen mensen vaker voor een huurwoning. De huren gaan volgens de kabinetsplannen de komende jaren extra omhoog. Iemand die nu een woning huurt tegen 8.000 euro per jaar en jaarlijks met 3% huurverhoging wordt geconfronteerd, betaalt in jaar 40 maar liefst 25.000 euro aan huur”, rekent Woningmarktcijfers.nl voor. In 40 jaar heeft deze huurder meer dan 600.000 euro aan huur betaald zonder dat daar, behoudens het woongenot, iets tegenover staat. "De hiervoor genoemde koper van 2013 betaalt in 40 jaar wonen, incl. alle bijkomende eigenaarslasten nog geen 400.000 euro. Zelfs als de huizenprijzen helemaal niet zouden stijgen, en de woning wordt verkocht voor 200.000 euro, blijkt het voordeel van de koper 400.000 euro te bedragen.”

 

Uiteraard zullen in beide situaties prijsstijgingen en inflatie hun werk doen. De berekening geeft wel aan dat een serieus onderzoek en objectieve vergelijking op langere termijn een must is. "Los van het financiële plaatje kunnen andere factoren een rol spelen bij de keuze, maar ook na 2013 blijft kopen een goede optie.”


Terug naar de vorige pagina >